Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.amanetauto.ro (în continuare „Website-ul’’).

            Scopul Website-ului este de prezentare, promovare a serviciilor financiare şi de contractare a potențialilor clienți interesați de serviciile prestate de AMANET AUTO SRL.

            Inainte de a utiliza Website-ul, va rugăm, sa citiţi Termeni și CondițiiPolitica de cookies si Politica de confidenţialitate. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți, în mod expres, caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

CINE SUNTEM NOI

Societatea AMANET AUTO SRL are sediul social in Mun. Bucuresti, Soseaua Stefan cel Mare, nr. 31 Parter, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3043/2014, CIF RO32914790 si este o institutie financiara nebancara infiintata in baza Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si a Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, fiind inregistrata sub nr. RE-PJR-41-036417/2014 in Registrul General aflat in evidentele si administrarea Bancii Nationale a Romaniei.

Datele de contact sunt urmatoarele:

  • Email – la adresa: office@amanetauto.ro.
  • Adresa de corespondenta: Bucuresti, Soseaua Stefan cel Mare, nr. 31, Parter, sector 2.

 

            Societatea noastra acorda imprumuturi cu garanție auto, iar gestionarea acestora se face în funcție de necesitățile și posibilitățile clientului.

 UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condițiiPolitica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

Amanetauto.ro a fost creat si dezvoltat pentru a constitui o sursă general de informare. Prin accesarea lui, a materialelor și a informațiilor prezentate, confirmați că ați citit,înțeles și acceptat următorii Termeni și condiții.

Acest website este deținut și întreținut de AMANET AUTO SRL, iar întregul conținut este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către orice persoană, fără acordul scris prealabil din partea AMANET AUTO SRL.

Informatiile care se regasesc pe acest website sunt prezentate in scop informativ, de aceea, este important ca înainte de a lua orice decizie referitoare la produsele prezentate să contactați un consultant.

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi sa ne furnizaţi nume și prenume, număr de telefon şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem solicitării dvs.

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări prin formularul de contact, respectiv de solicitare a unui credit, precum și răspunsul la această solicitare NU obligă Societatea în nici un fel față de vizitatorul site-ului/potențialul Client, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate acesta.

O condiție esențială pentru ca o persoană să poată aplica este ca aceasta să aibă împlinită vârsta de 18 ani, respectiv sa aiba capacitate deplina de exercitiu. Pentru a obține creditul dorit, persoana interesată va trebui să își dea acordul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, cu mențiunea că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii și Condițiile.

DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și CondițiilePolitica de cookies şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Societatea prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

            AMANET AUTO SRL vă reamintește să fiți atenți când utilizați datele dvs. personale pe Internet. Nu furnizați informații de identificare personală pe site-urile de a căror autenticitate nu sunteți sigur(ă).

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de cookies şi Politica de confidenţialitate (GDPR).

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm, să ne contactați la adresa de email:  dpo@amanetauto.ro

            PROTECTIE DATE PERSONALE

AMANET AUTO SRL acordă o importanță sporită datelor tale cu caracter personal. Securitatea datelor se asigură pe tot parcursul activităților de prelucrare (colectare, stocare, utilizare, transfer) luând în considerare contextul prelucrării respective.

În acest sens, implementăm măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția împotriva accesării neautorizate, prelucrării neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale a datelor personale.

AMANET AUTO SRL, in scopul asigurării unei securități maxime atunci cand se prelucreaza, transfera si stocheaza datele dumneavoastră, poate folosi mecanisme de protectie suplimentare, cum ar fi criptarea, controlul accesului și monitorizarea continua a sistemelor.

            De asemenea, in cadrul Societatii se efectueaza instruirea periodica a angajaților și verificarea cunostintelor deprinse, care ajută la menținerea unui nivel ridicat de conștientizare și înțelegere a responsabilităților legate de protecția datelor și a securității informațiilor.

AMANET AUTO SRL depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile din acest site.

Pentru informaţii suplimentare sau orice alte lamuriri va sunt necesare, va rugam, sa ne contactaţi la adresa de email: office@amanetauto.ro.

Ultima actualizare: 15.01.2024