-ATENȚIE ! –

Este interzisă utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor obținute de pe acest site.

 

 

Tot conținutul site-ului www.amanetauto.ro aparține exclusiv S.C AMANET AUTO S.R.L

Folosirea oricărui text, imagine, material, fișier sau obiect de construcție din acest site fără acordul scris al SC Amanet Auto S.R.L.
 este interzisă fiind protejate de legea dreptului de autor.

Toate materialele postate pe acest site incluzând toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul aparțin autorilor lor și sunt protejate de drepturile de autor și toate drepturile ce le revin în calitate de autor conform legislației române și internaționale aflate în vigoare.

 

Termeni și condiții

 

 S.C. AMANET AUTO S.R.L  nu încurajează actele infracționale, în sensul că nu primim în garanție obiecte furate ci doar obiecte pentru care se face dovadă prin acte că sunt proprietetea clientului.  La încheierea contractului de împrumut cu amanet, debitorul trebuie să prezinte un act de identitate, cartea de identitate a autoturismului, talon (certificat de înmatriculare), ambele chei iar în cazul societăților comerciale mai sunt necesare și: CUI, Act constitutiv, Stampilă . 
La prelungirea contractului de împrumut cu amanet se poate prezenta orice persoană, nu numai titularul contractului, fără a fi necesară împuternicire prealabilă. 
Restituirea bunului amanetat se face în momentul achitării împrumutului și a comisionului aferent până la data retragerii.  Retragerea bunurilor amanetate poate fi efectuată doar de titularul contractului, care trebuie să prezinte obligatoriu un act de identitate (buletin sau carte de identitate, pașaport, permis auto). 
   
 Pentru a retrage bunurile amanetate de către altă persoană decât titularul contractului este necesar ca, la momentul încheierii contractului de împrumut, acesta să împuternicească o altă persoană să retragă în numele lui și pentru el bunurile amanetate; persoana împuternicită va putea efectua retragerea doar dacă prezintă un act de identitate. 
   
 În caz de nerestituire a împrumutului și neachitarea integrală a comisionului convenit prin contract până la îndeplinirea perioadei de grație de 14 zile după termenul scadent, debitorul împuternicește creditorul să valorifice bunurile amanetate, în numele lui și pentru el la prețul stabilit de firmă, preț ce va fi cel puțin egal cu suma împrumutată plus comisionul aferent până în momentul vânzării la care se adaugă comisionul aferent vânzării, stabilit în funcție de timpul și cheltuielile făcute până în momentul vânzării cu obiectul amanetat la care se mai adaugă și reparațiile efectuate obiectului amanetat în vederea vânzării; 
   
   
 La încheierea unui contract de amanet auto-moto trebuie  îndeplinite următoarele condiții: 
 Persoane fizice: 
-numai proprietarul autovechiculului (sau împuternicitul acestuia pe bază de procură specială notarială) are dreptul să semneze contractul de amanet; 
-trebuie să depună: talonul vehiculului în original, cartea de identitate în original, copie după buletinul de identitate. 
-vehiculul va fi parcat în parcarea privată păzită a societății, iar cheile vor fi predate creditorului. 
   
 Persoane juridice : 
-numai administratorul firmei, cu o împuternicire și din partea celorlalți administratori dacă există 
-trebuie să depună: actul constitutiv al societății, certificat de înregistrare, ștampila societății, buletinul de identitate al administratorului, talonul vehiculului în original, cartea de identitate a vehiculului și ambele chei. 
    
   
 Evaluarea bunurilor amanetate 
   
 Evaluarea bunurilor amanetate se face de către operatorul de amanet al societății noastre după verificarea bunului amanetat și în funcție de calitatea, vechimea, gradul de uzură, prețul real al pieții la care se poate valorifica într-un timp scurt. După evaluarea bunului, după ce clientul este de acord cu prețul evaluării și după încheierea formalitatiilor contractuale și predarea bunurilor amanetate clientul primește suma convenită în contract.